P A N I B U G H O

             
aksaya ng panahon
lambi ng oras
walang kwentang mga kataga
mula sa mga labing
puno ng tambis nang kawalang saysay
kiliti ng pag-iisip
likot ng damdamin
agos ng luha
kasabay ng buhos ng ulan…

dilim ng gabi
panibugho ng damdamin
kabiyak ng gunita
alaala ng nakalipas
na walang pinagsimulan

pagkalunod sa tamis
mga katagang binanggit
kagyat na iniwan
pangungulila
pagnanasang makamit ang ligaya
ngunit tila mailap
ang tuwa
pagdurusang inihatid
nang walang kadahilanan
hinayaang tangayin
pangarap ng hangin
binulong sa ulap
nilusaw ng alab

HARRY AND DRACO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s